Đà rây - Sản phẩm - Thiên Kim Steel
 Sản phẩm thép tròn trơn chuốt sáng – Thiên Kim Steel

Sản phẩm

Đà rây
  • Đà rây
    Ứng dụng: dùng để làm đường ray cửa kéo, cầu thang, …v.v.
    Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
Yêu cầu gởi mục sản phẩm
 Đà rây

Sản phẩm Đà (rây) đa dạng và có nhiều kích cỡ: Độ dày 8 ly, Độ dày 1F bảng 3,8F => 4F.

Ứng dụng: Ứng dụng làm đường rây cửa kéo, cửa sắt ...
 
Tiêu chuẩn kỹ thuật: Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật