Kẹp điện - Sản phẩm - Thiên Kim Steel
 Sản phẩm thép tròn trơn chuốt sáng – Thiên Kim Steel

Sản phẩm

Kẹp điện
  • Kẹp điện
    Đa dạng và có nhiều kích cở : 5,5 ly, 7,5 ly.
    Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
Yêu cầu gởi mục sản phẩm
Kẹp điện, thep kep dien

Thép kẹp điện với đường ray điện đủ chuẩn để luồn dây, thép mềm tốt để dập lỗ, thích hợp cho ngành cơ điện, sản xuất dụng cụ cho ngành điện

Sản phẩm Kẹp điện đa dạng và có nhiều kích cỡ: 5.5 ly, 7.5 ly.

Ứng dụng: Sử dụng làm kẹp điện trong ngành cơ khí điện.

Kẹp điện ốc vít

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật