Thép vuông - Sản phẩm - Thiên Kim Steel
 Sản phẩm thép tròn trơn chuốt sáng – Thiên Kim Steel

Sản phẩm

Thép vuông
 • Thép vuông □10
  Giới hạn chảy: - N/mm², Độ bền kéo đứt: - N/mm², (Δ10) = -%
  Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
  Thép vuông □12
  Giới hạn chảy: - N/mm², Độ bền kéo đứt: - N/mm², (Δ10) = -%
  Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
  Thép vuông □14
  Giới hạn chảy: - N/mm², Độ bền kéo đứt: - N/mm², (Δ10) = -%
  Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
  Thép vuông □16
  Giới hạn chảy: - N/mm², Độ bền kéo đứt: - N/mm², (Δ10) = -%
  Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
  Thép vuông □18
  Giới hạn chảy: - N/mm², Độ bền kéo đứt: - N/mm², (Δ10) = -%
  Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
  Thép vuông □20
  Giới hạn chảy: - N/mm², Độ bền kéo đứt: - N/mm², (Δ10) = -%
  Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
  Thép vuông thiếu mét
  Giới hạn chảy: - N/mm², Độ bền kéo đứt: - N/mm², (Δ10) = -%
  Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
Yêu cầu gởi mục sản phẩm
 Thép vuông dùng làm lan can sắt, lan can cầu thang sắt
 
Sản phẩm Thép vuông: Có nhiều kích cỡ từ Thép vuông 10 đến Thép vuông 20 chạy theo yêu cầu khách hàng.

+ Các ứng dụng của Thép vuông:
Hàng rào Lan can cầu thang, lối đi ... với độ bền cao, chắc chắn và sang trọng.
 
ứng dụng thép vuông làm hàng rào

 
Làm hàng rào bằng thép vuông
 
Lan can sắt được làm bằng thép vuông cho sự bền vững và an toàn cao
Lan can sắt cầu thang

TẢI BẢNG GIÁ THÉP VUÔNG THEO THỜI ĐIỂM TẠI:

Chúng tôi luôn cập nhật bảng giá thép mới nhất
 

http://thienkimsteel.com.vn/gia-thep/nha-may-sat-thep-thien-kim.html