Thép Lapla - Sản phẩm - Thiên Kim Steel
 Sản phẩm thép tròn trơn chuốt sáng – Thiên Kim Steel

Sản phẩm

Thép Lapla
 • Thép Lapla 5 Fân
  Giới hạn chảy: 309,0 N/mm², Độ bền kéo đứt: 422,6 N/mm², (Δ10) = 28,7%
  Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
  Thép Lapla 6 Fân
  Giới hạn chảy: 309,0 N/mm², Độ bền kéo đứt: 422,6 N/mm², (Δ10) = 28,7%
  Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
  Thép Lapla 2,5 - 4 Fân
  Giới hạn chảy: 309,0 N/mm², Độ bền kéo đứt: 422,6 N/mm², (Δ10) = 28,7%
  Thien Kim Steel- Nha may thep thien kim
Yêu cầu gởi mục sản phẩm
 Thép lapla

Sản phẩm Thép lập La có nhiều kích cỡ: từ lập la 20 đến lập la 60 được sử dụng cho các công trình điện ...v.v.

Ứng dụng: Thép Lập La Thiên Kim đạt độ uốn dẻo tốt, chuyên phục vụ sản xuất sản phẩm ngành điện, kỹ nghệ gỗ và kỹ nghệ sắt.
 
Ứng dụng thép lập la

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật

TT Kích thước Giới hạn chảy(N/mm2) Độ bền kéo đứt
(N/mm2)
Độ dãn dài
tương đối
(%)
Thử uốn góc
180 độ, D=3d
(Nứt/K.nứt)
1 50 x 5 409,0 422,6 28,7 Không nứt