Giá thép xây dựng liệu có biến động mạnh trong năm 2013? - Thiên Kim Steel

Tin tức

Giá thép xây dựng liệu có biến động mạnh trong năm 2013?

Theo đà khó khăn của nền kinh tế trong những năm qua. Đặc biệt chịu ảnh hưởng mạnh từ sự khó khăn của thị trường bất động sản. Giá thép năm 2012 đã có chiều hướng giảm so với các năm trước.
Năm 2012, chứng kiến sự khó khăn nhất của thị trường bất động sản và nền kinh tế nói chung. Các dự án xây dựng liên tục ngưng, khiến cho sản lượng tiêu thụ thép giảm đi một cách đáng kể, cung vượt cầu, khiến giá thép giảm mạnh.

Các chuyên gia cho rằng, trong năm 2013 các ngành trực tiếp liên quan đến việc tiêu thụ sắt thép như ngành xây dựng vẫn còn khó khăn thì giá thép năm 2013 vẫn ở mức thấp và có thể tiếp tục giảm.