Mỹ xem xét áp thuế chống bán phá giá mắc áo thép Việt Nam - Thiên Kim Steel

Tin tức

Mỹ xem xét áp thuế chống bán phá giá mắc áo thép Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa đưa ra quyết định cho vụ điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá đối với mặt hàng mắc áo thép Việt Nam. Tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương Việt Nam)
Ủy Ban thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về những thiệt hại của ngành sản xuất mắc áo trong nước dự kiến vào ngày 31/1/2013.

Trường hợp nếu ITC xác định có thiệt hại, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp dự kiến vào ngày 7/2/2013.
Nguồn tin: KTĐT